Zászlók

Zászlótörténet

A zászló általában stratégiai segédeszköz, amely azt a célt szolgálta, hogy nagy távolságból is áttekinthetők legyenek az egyes csapat-egységek. Később szimbólummá vált, hirdetve egy-egy csapat-egység dicsőségét, egy nemzet vagy egy személy jelképe, rúdra erősített egyedi megkülönböztető jelkép, minden oldalról felismerhető, könnyű, hordozható, átveszi és meg is haladja a címer szerepét szélesebb alkalmazhatóság a miatt.

Régen háborúkban használták a csapatok elkülönítésére és vezénylésére. A legelterjedtebb jelzés egy csapat, vagy küldöttség származási ország átjelölendő. Erősen rányomja színvilágára a bélyegét a hadseregtől való származtatás.

Leggyakrabban élénk színeket használnak. Vannak különféle jelzésekre és reklámozásra használt zászlók. Habár hasonló szimbólumokat már a legelső civilizációk is használtak, modern megjelenésének körülményei a mai napig vita tárgyát képezik. Jó páran Kínára gondolnak, míg mások a Római Birodalomban használt vexillumot tartják a mai zászlók ősének. Eredetileg nem zászlókat használtak a római légiók jelzésre, hanem más eszközöket, mint például a sast Augustus X. légiójánál. A középkorban zászlókat leg inkább a vezetők meg különböztetésére használtak. Európában a lovag ok, Japánban a szamurájok, Kínában a tábornokok használták. Kolumbusz Kristóf felfedezéseinek idejétől szokás (és később törvényi előírás) volt a hajók nemzetiségét zászlóval jelölni. Ezek a mai nemzeti zászlók és hajózási zászlók elődjei. Ma is zászlókat használnak a nemzetközi tengeri kommunikációban. Lásd Nemzetközi hajózási jelzőzászlók.

A 17. század végétől a lovagok helyét egyre inkább átvették a szervezett hadseregek, és a zászlók már nemcsak a nemzetiséget, hanem a csapatot is jelölték. Ettől kezdve a zászló megszerzése egyet jelentett a győzelemmel. Mivel nagyon sok gondot okozott a zászlóvivőnek, ezért az első világháború óta csak ünnepi alkalmakkor használják.

Nemzeti zászlók

A legelterjedtebb feladata egy zászlónak egy nép vagy ország szimbolizálása. Pár példa erre: a skót zászló valószínűleg a legrégebbi ma is használt nemzeti zászló az andráskereszttel.

Skót nemzeti zászló

Más országok, amik szintén használják ezt a szimbólumot: Jamaica, Oroszország tengeri zászlói, Nova Scotia, Egyesült Királyság. Dánia zászlaja a legrégibb ma is használatban lévő országhoz kapcsolódó zászló. Ez adta az ötletet a többi észak-európai ország zászlajához is, így például a Feöeri, a finn, a svéd, az izlandi, és a norvég zászlókhoz. Svájc zászlaja adta a Nemzetközi Vöröskereszt zászlajának ötletét. Hollandia zászlaja a legrégebbi trikolor. 1572-től a herceg zászlaja narancssárga –fehér - kék lett. Nem sokkal később a narancssárgát pirosra cserélték. 1630-tól ez a három szín lett a legkedveltebb a trikolór készítésénél. Oroszország, India és Franciaország zászlaja is innét vették az ötletet. A nemzeti zászló a nemzet minden polgára számára az egyik legfontosabb jelkép, amely kifejezi az identitást és a polgárok összetartozását.

Tisztelet a zászló iránt, ha mindenki tisztában van annak helyes használatával. Egy nemzeti zászló alá nem lehet felvonni egy másikat. Ha több zászló lobog egy helyen, mindegyik rúdnak, azonos hosszúságúnak, a zászlók méretének pedig azonosnak kell lennie. Nemzetközi rendezvények alkalmával a zászlókat az országok angol nevének sorrendjében kell felvonni. Két állam esetén a vendéglátó ország zászlója kerüljön baloldalra.

Hadi zászlók

Ezek önálló hadsereggel rendelkező országok zászlai, melyeket háborúsorán használnak. Vannak országok (mint például az Egyesült Királyság vagy a náci Németország) saját zászlót készítettek erre a célra, mely eltér a nemzeti zászlótól. Ezeket hívják kifejezetten hadi lobogóknak. Más államok (mint az USA vagy Svájc) a nemzeti zászlót használják. A Fülöp-szigetek ugyanazt a zászlót használja, de hadi események alkalmával megfordítják a színeket. Szintén így hívják a tengerészetnél használt zászlókat.

Tengeri zászlók

A zászlók rendkívül fontosak a tengeren, ahol ezek jelentik a különbséget élet és halál között, és itt a zászlók, és azok mozgatása rendkívül pontosan szabályoz. A kereskedőhajók és a jachtok kiteszik annak az országnak a zászlóját, amelyikben a hajót bejegyezték, és a személyzet tagjainak nemzetiségére utaló zászlókat. Néhány országban a jachtok zászlaja különbözik a kereskedelmi hajók zászlóitól, hogy jelezzék, a jacht szállítmánya nem igényel vámkezelést. Ha még is kereskedelmi árut szállít a hajó, akkor ezt a legtöbb jogrendszer csempészésnek minősíti. A számok és betűk jelzésére szabályozott nemzetközi rendszer létezik. Minden jelzőzászlónak megvan a saját jelentése.

Zászlójelzések

Különlegességek

A zászlók többsége téglalap alakú, de lehet bármilyen alakú és formájú, a mit a szél megtud lobogtatni. Lehet négyzet, mint Svájc és a Vatikán zászlaja. Általában megegyezik a két oldal mintázata, de van, hogy különbözik (Ohio, Paraquay, Oregon). A legfurcsább alakja Nepál zászlajának van: két egymásra helyezett háromszög. Az egyetlen egyszínű, díszítés nélküli zászló Líbiáé.

Nepáli zászló

Sportzászlók

Mivel könnyen és egyértelműen lehet vele jelezni, ezért elterjedt a sportban is. Az amerikai és a kanadai futballban zászlóval jelzik, ha valami nem szabályszerű a játék folyamán. Az előbbiben sárga, az utóbbiban piros zászlót használnak. Az autó- és motorversenyeken ezek segítségével kommunikálnak a vezetővel. Ezek közül a legismertebb a fekete-fehér kockás zászló. Ezzel intik le a győztest. Sárga zászló jelzi, ha valami miatt lassabban kell menni a megszokottnál, piros zászlót pedig a verseny felfüggesztésekor használnak. Fekete zászló jelzi a büntetéseket. A labdarúgásban az asszisztens a partvonalon különböző zászlókat tart. Ezzel jeleznek, ha szabálytalanság történik a pályán, vagy ha bedobás, szöglet következik. Ráadásul a szurkolók majdnem minden sportágban zászlókat lengetve szurkolnak sportolójuknak, csapatuknak. A legtöbb csapatnak van saját zászlaja, egyéni versenyeken pedig a szimpatikus versenyző országának zászlaját lengetik. A gall labdarúgásban és a a hurlingban zöld zászló jelzi a gólt, és fehér zászló a pontot. Az ausztrál futballban két zászlót lengetnek gól, egy zászlót pont esetén.

Partjelzői zászlók (labdarúgás)

Rajt-cél zászló (motorverseny)

Úszózászlók

Ausztráliában,Új-Zélandon, a Fülöp-szigeteken és az Egyesült Királyságban két piros-sárga zászlót használnak, hogy jelezzék a fürdőzési területet. Ha a strand zárva van, a zászlókat keresztbe teszik. Általában két, egymásra fordított háromszög alkotja. Ausztráliában ezenkívül több színt használnak, más-más tartalommal. A piros bezárt strandot, a sárga nehezen úszható vizet, a zöld jó állapotú strandot jelez. Kijjebb lehet még kék zászló, ami a nem motorikus sporteszközök használati sávjának külső határát jelöli. Létezik zászló külön a szörfösök figyelmeztetésére is. Ez elvan negyedelve, és a bal felső, valamint a jobb alsó fehér, a többi fekete.

Nyitott úszásra alkalmas

Zárt úszásra kijelölt

 

A magyar zászló története

Árpád-házi zászló

Már a nomád magyaroknak is voltak zászlóik, minden törzsnek a sajátja. Semmivel nem bizonyítható azonban, hogy a fejedelem használta a turulmadaras fekete zászlót. Árpád fejedelem háromszögletű vörös zászlaja a letelepedés után kiegészült egy fehér kereszttel. Az Árpádok vörös-fehérsávos vagy kettős kereszttel díszített zászlót használtak, az Anjouk a vörös-fehér sávok mellé a liliomot is felvették. A vegyesházi királyok szintén a saját családi színeiket egyesítették a vörös-fehér színekkel. A Habsburg dinasztia megszüntette a jelképek magyar jellegét. Magyarország nemzeti színei (piros-fehér-zöld) II. Mátyás király idején, 1618-ban szerepeltek először együtt egy pecsétzsinóron. A zöld szín alighanem a címerből került a piros és a fehér mellé. A zöld szín a 16. századtól rendszertelenül jelenik meg a zászlókon. Az első zászló, amelyen együtt szerepel a három szín, 1601-ből származik, ezt a török szultán ajándékozta Báthory Zsigmondnak. A francia forradalom és a francia trikolór hatására a három szín újértelmezést kapott, a reformkorban pedig a függetlenség és a szabadságjelképe volt.

1848. XXI. törvénycikk a nemzeti színről és az ország címeréről

1. A nemzeti és ország címere ősi jogaiba visszaállíttatik.

2. Ennélfogva a háromszínű rózsa polgári jelképeken újra fölvétetvén, egyszersmind megállapíttatik, hogy minden középületnél, s közintézetnél minden nyilvános ünnepek alkalmával, és minden magyar hajókon a nemzeti lobogó és az ország címere használtassák. – Egyébiránt a kapcsolt részeknek szabadságukban hagyatván, hogy az ország címere mellett, saját színeiket és címerüket is használhassák. Az 1848–1849-es forradalom és szabadságharc első sikereinek eredményeként „a nemzeti szín és az ország címere ősi jogaiba visszaállíttatik!”

A vörös az erőt, a fehér a hűséget, a zöld a reményt szimbolizálta. A királyságidején a királyi korona a magyar nemzeti zászló részét képezte. Hivatalosan a kiegyezéstől használható ismét a magyar zászló, amelynek közepén megtalálható a nemzeti címer. A nemzeti zászló a mai napig a piros-fehér-zöld színű. 1945 után a korona nélküli, úgynevezett Kossuth-címer került a zászlóra.

Az 1949. évi Alkotmány a címert, a hagyományokat és a történelmi jogfolytonosságot figyelmen kívül hagyva, a népköztársasági címerrel váltotta fel. A rendszerváltozás óta ismét a koronás címer díszíti a piros-fehér-zöld színű nemzeti lobogót.

Mátyás-király zászlaja

 

Alapanyagok

Sima polyester:
Ezt az anyagunkat kültéri zászlókhoz használjuk. Könnyű és vékony, egyenletes felületű. A nyomtatott minta 50%-ban látszik a fonák oldalon is. Enyhén fényes. (86 g/m2)

Vékony sima polyester:
Ezt az anyagunkat a leginkább integetős és mini zászlókhoz használjuk. Nagyon könnyű és vékony, enyhén fényes felületű. A nyomtatott minta 90%-ban látszik a fonák oldalon is. (86 g/m2)

Beverly:
Nagyon szép fényű, sűrű szövésű, merev tartású anyag, amit elsősorban Beltéri molinók készítéséhez ajánlunk, de egyéb dekortárgyak is készíthetők belőle pl. reklámkocka huzata, stb. Jól mutatnak rajta az aprólékos minták is. A fonák, matt oldal is nyomtatható! (165 g/m2)

Hurkolt polyester:
Lágy esésű műszálas zászlóanyag. Ezt használjuk a legtöbbször a kültéri lobogók és molinók, valamint a strandzászlók készítéséhez. Az anyag könnyű szerkezete miatt a nyomtatott minta 80%-ban látszik a fonák oldalon is. A szél a hurkolt szerkezet miatt jobban átfúj rajta, így kevésbé „tépi” a zászlót, ami így rendkívül jól bírja az időjárás viszontagságait. (110 g/m2) Megkülönböztetünk hurkolt, sűrűn hurkolt, matt és fényes anyagokat

Vastag polyester:
Kiválóan alkalmas kül- és beltéri molinók készítésére. Az anyag vastagabb és merevebb tartású, mint a hurkolt polyester és sűrű szövésű, így nyomatok élénk és intenzív színűek lesznek. (220 g/m2)

Vastag hurkolt polyester:
Nagyobb méretű kültéri molinókhoz, nagy képek és feliratok prezentálásához ideális anyag. Vastag és merev, de lyukacsosan hurkolt, áttetsző hálószerűen szerkezete van. Az ebből készült reklámmolinókat nem „tépi” a szél, ezért jól tűrik az időjárás viszontagságait.( 125 g/m2,  210 g/m2)

Posztó:
Ezt a matt, bársonyos felületű anyagot a leginkább pókerasztal-terítőkhöz, díszpárnákhoz, falvédőkhöz, játékokhoz és egyéb beltéri lakástextil felhasználásra javasoljuk. Az aprólékos minták is jól mutatnak rá nyomtatva. (270 g/m2)

Szatén:
Beltéri dísz zászlók és asztali zászlók alapanyaga, de nemes és kifinomult külsőt kölcsönöz a reklámzászlóknak és molinóknak is. Használható továbbá falikép, terítő, díszpárnahuzat, díszszalagok és egyéb dekortárgyak készítéséhez. Fényes felületű, a fonák oldal matt, ezért a dísz- és asztali zászlókhoz az anyagot kétoldalasan használjuk. (115 g/m2)

PVC:
Ponyva alapanyagú reklámmolinókhoz. Erős, vízálló, kevésbé sérülékeny, mint a textil, és nem ereszti át a fényt. Állandó kültéri használatra ideális. (450 g/m2)

 

Eljárások

Digitális direkt diszperziós textil nyomtatás
A poliészter textil anyagra az ipari piezo nyomtatófej nagy mennyiségben közvetlenül rá lövi a festéket. Majd szárítás után, a szitanyomással megegyezően utókezeljük. A nyomat az intenzív színeknél a textil mindkét oldalán tökéletesen azonos minőségben látszik, ám azoknál a színeknél amelyek a 75% festékterhelésnél kevesebbet kapnak a hátoldalon a nyomat fakóbb. Az ezzel a technológiával készült nyomatok magas fényállóságúak (a 10-es skálán 5-ös,7-es, ez színenként eltérő lehet). A motívumot max. 720×720 dpi. felbontással 160 cm-es szélességig, 200×200 dpi felbontással 320 cm szélességig tudunk poliészter alapanyagra nyomtatni.

Digitális oldószeres nyomtatás
Ezzel a technológiával pvc ponyvák, építési reklámhálók, öntapadó matricák, papír alapú plakátok nyomtatását végezzük. A nyomtatóban lévő oldószeres festék kissé feloldja a média felületét, ezáltal jól megtapad. 250 cm szélességig maximálisan 1440×1440 dpi felbontásban tudunk nyomtatni, 320 cm a legnagyobb egyben lenyomható szélességünk, aminél 300x300 dpi a felbontás. Természetesen a nyomatok nagyfrekvenciás hegesztővel történő összeolvasztása révén bármekkora egybefüggő épülethálót, vagy ponyvát el tudunk készíteni.

 

Szabvány méretek

60x40 cm
90x60 cm
150x90 cm
200x100 cm
300x150 cm max.
Az általános anyagszélesség 150 cm, ennél szélesebb zászló esetén, két darabból kell összevarrni a kész zászlót.

 

Nemzeti zászló

10 db

60x40 cm

90x60 cm

150x90 cm

200x100 cm

Magyar sima

700

1100

2300

2900

Magyar címeres

1000

1600

3300

3800

Gyászzászlók

700

1100

2300

2900

Árpád-sávos zászló

1600

2000

3200

4500

Székely zászló

1690

3590

6490

8490

Történelmi zászlók:

Bethlen G – Bocskai zászlaja, Hunyadi János-Mátyás király zászlaja, II. Rákóczi F – 1848-as Honvéd: kérje árajánlatunk!

 

Nemzetközi zászlók

10 db

60x40 cm

90x60 cm

150x90 cm

200x100 cm

Címeres varrott

2600

3800

5100

7200 (Szlovén, Szlovák, Horvát, stb.)

Kombinált varrott

4600

6200

8300

15100 (Angol, USA, Norvég, stb.)

Egyszerű nyomott

2500

3700

5000

7100 (Kanadai, Török, stb.)

Varrott

1300

1800

3900

4500 (Francia, Német, Spanyol, stb.)

Kombinált varrott

3200

4300

8000

9500 (Svájci, Finn, Svéd, stb.)

Európa

2100

3100

4400

6100

 

 

Önkormányzati zászlók

2400 település és 19 megye címerei itt:

http://www.nemzetijelkepek.hu/onkormanyzat-a.shtml

vagy küldje meg saját települése címerét és ennek alapján elkészítjük az Önök által kért méretben és konfekcionálásban!
Kérje egyedi árajánlatunk!


 

Asztali zászlók

Nemzetközi szabvány : 15 x 22,5 cm
Szatén anyagból készül - Konfekcionálás igény szerint (rojttal vagy zsinórozva)
A zászlóra felfüggesztő zsinórt varrunk, amely igény szerint körbefuthat az egész zászlón. A zsinóron kívül esztétikus dísz lehet a zászló alján lévő rojt is.
Magyar vagy nemzetközi: 1000 Ft/db
Céges zászló: egyedi kalkuláció alapján!
Asztali zászlótartók: 14x28 cm = 1000 Ft-tól
Csavar talppal vagy kúpos króm talppal vagy arany, ezüst teli talppal + lándzsahegyes vagy díszgömbös vagy csavart akasztó kialakítással!
Ajándék zászlók: 7x13 cm         =   400 Ft-tól

 

 

Mini Beach/Asztali : Cápa és Csepp

 

Botokkal: Bot 50 cm –    Zászló: 20x30 cm             Asztali árbóc:

75 cm 30x45 cm

120 cm 45x70 cm

150 cm 100x150 cm

Rudak átmérője: 12 mm, csiszolt fa

Zászlófüzér

Anyaga: Hurkolt 100% poliészter anyag (110 gramm/m2) 
A zászlók formájukat tekintve lehetnek: körbevágott téglalap - háromszög - ötszög - pajzs.
Egy füzér különböző méretű, grafikájú zászlókat is tartalmazhat. A zászlók ajánlott mérete 20×30cm-es.

 

Klubzászlók

 

Készülhet falra akasztható, egy oldalon nyomott, vagy asztali zászlótartókhoz illetve autóba kétoldalas kivitelben.
Formája általában háromszög- letű, ötszögletű vagy pajzs alakú.
Standard zászlóméret: 12×16 cm vagy 16×22 cm vagy 22×30 cm

 

 

Strandzászlók – Beach Flag

 

Cápa és Csepp alakúak

Egyéb méretek:

55x220 cm 65x198 cm

64x264 cm 75x230 cm

72x372 cm 82x300 cm

70x400 cm 110x350 cm

80x500 cm 120x430 cm

Akciós áron a csepp zászló: 18900 Ft (szerkezet+nyomat) + 7700 Ft kereszttalp! 240 cm magas!

 

Téglalap alakúak

Nyomat: 110g súlyú, hurkolt poliészter textil alapanyag, mely súlyánál fogva kellemesen feszül a szerkezetben. Az anyag szinte áttetsző, ezért a nyomat a hátoldalra közel azonos mértékben átlátszik. A hátoldal inverze a szemből nézett dekorációnak! A felülete matt, hurkolt, nem fényzáró.
Minőségi strapabíró teleszkópos szerkezet, vastag gyöngyvászon hord táskával, választható megbízható talppal.
Választható talpak:
Műanyag vízzel tölthető zászlótalp – 20 Liter térfogatú nehéz talp, kültérire ajánlott
Fém lemeztalp – 35x35 cm 5 kg fekete acél lemeztalp kültérire és beltérire egyaránt alkalmas
„Pók talp” - légies, krómozott nehéz fém összecsukható kereszttalp (4-5 kg) magas fesztávolság, alkalmas kültérire és beltérire. Súlyozást nem igényel.
Lapos fém leszögelhető fekete acél kereszttalp 75 cm fesztávolság (6 kg)

Kiegészítők

Falitartók – 1 vagy 2 vagy 3 ágú

Farúd – 1650 Ft/m  (2m és 2,5 m, 30 ill. 35 átmérővel)
Műanyag rúd: 800 Ft/m (1m és 1,5 és 2m)
Egyes-kettes-hármas-ötös kis zászló tartó!
Egyes, kettes, hármas beltéri réztalp. Beltéri műkő talp.

Irodai teleszkópos rúd!

Méret: 155-250 cm – Anyaga: krómozott alumínium – 30 cm átm talapzattal
Varrási módok

Ringlizett – 50 cm-nként
Bujtatós – ebbe zászlórúd vezetve
Műanyag karabineres
Alul-felül bujtatóval – ebben zsinór vezetve
Függesztett felső bujtatóban rúddal

Festővászon

Lehetséges szélessége: 61 cm és 106,7 cm, grammsúlya mindkét esetben 340 gr
Ár: kb. 8000 Ft/nm2


Papírzászlók

Méret: 105x148 mm – amelyet hurkapálcára teszünk fel
Nyomásuk ofszet technológiával: 1000 db-tól
Árképzés egyedi!
Készen kapható: magyar címeres: 55 – magyar címer nélküli: 45 – EUR zászló: 45 Ft/db+áfaÉpítési háló

Az erős PVC háló 300 gr, más néven MESH anyagot jellemzően építkezéseken, vagy homlokzatok eltakarásánál használják. A hálós kialakítású alapanyag miatt a grafika ~ 60%-a látható, ezért azt ajánljuk, hogy a grafika ne legyen túlságosan részlet gazdag. Élettartama 5 év, a nyomaté 3 év!
- Felület: Matt
- Súly: ~340gr/m2
- Cérna vastagság: 1000D x 1000D
- Szövés sűrűség: 12x12/cm2
- Húzószilárdság: 1500N/cm
- Szakítószilárdság: 530N/cm
- Fényáteresztő képesség: 40%
Épületháló nyomtatás árlista:
0-5m2:                 4900 Ft/m2
5-20m2:               3400 Ft/m2
20m2 felett:       2390 Ft/m2

 

 

Nagy zászlórudak


 

Alapanyag szerint: üvegszálas (Tidaflag) – vas(szinterezett fém) – alumínium
Lehet belső és külső zsinórozású!
Méretük: 6m – 9m – 12m
Extrák: csúcsdísz, merevítő kar, helyszíni telepítés!

A rudak többféle zászló felfogatási lehetőséget kínálnak:

• dönthető lobogós: a zászló felszereléséhez az alaptest csavaranyáit letekerjük, a rudat eldöntjük, rúdvégen lévő akasztóba a zászló felső karabinerét beakasztjuk, majd a többi karabinert a rúdra elhelyezett karikába kapcsoljuk. A rudat felállítjuk és csavarokkal gondosan rögzítjük.
• dönthető rúdvég szélforgós: a zászló felszereléséhez az alaptest csavaranyáit letekerjük, a rudat eldöntjük, a rúdvég szélforgóra ráhúzzuk a zászló bújtatóját, majd karabinereit a rúdra elhelyezett karikákba kapcsoljuk. A rudat felállítjuk és a csavarokkal gondosan rögzítjük.
• leengedhető: felhúzó kötél segítségével cseréljük a zászlót. A kötél a rúd oldalán lévő kikötőszarvra rögzíthető
• leengedhető zárható: rongálás, lopás ellen védett kivitel, ahol a rúd védi és rejti el a kötélzetet, egy ellensúly segítségével tartva megfelelő helyzetben a zászlót. A kötélzet egy kulccsal zárt ajtó mögött található.
• leengedhető szélforgós, zárható: a zászló döntése nélkül, a zászló bármikor cserélhető a szélforgó le- illetve felhúzásával. Rejtett zsinórvezetésű, kulccsal zárható.

 

 

Törvények

Kormányrendelet

A Kormány 132/2000. (VII. 14.) kormányrendelete a középületek fellobogózásának egyes kérdéseiről

A Kormány a Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló - a 2000. évi XXXVIII. törvénnyel módosított - 1995. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Njt.) 21. §-a (2) bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A zászló (lobogó)

1. §.
(1) Az Njt. 5/A.§-ában megjelölt középületeken (a továbbiakban: középület), illetve azok előtt az e rendelet mellékletében meghatározott méretű zászlót (lobogót) kell kitűzni, illetve felvonni

(2) Az (1) bekezdés szerinti célra textil szálas anyagból szövéstechnológiával készült, piros, fehér és zöld színű szövetből varrott zászló (lobogó) használható, amely megfelel a zászlószövetek színjellemzőiről és színtartóssági követelményéről szóló MSZ 1361-1988 szabványnak.

(3) A zászlót (lobogót) - tekintélyének megőrzése érdekében - rendszeresen, legalább három havonta tisztítani kell.

(4) A zászlót (lobogót) legalább évente cserélni kell.

(5) Ha a zászló (lobogó) az elhasználódása (kopása, rojtosodása, fakulása stb.) folytán jelentősen - szabad szemmel is észlelhetően - eltér a (2) bekezdésben említett szabvány követelményeitől, a (4) bekezdésben meghatározott időtartam letelte előtt is haladéktalanul gondoskodni kell a cseréjéről.

A zászlórúd

2. §.

A zászlót a mellékletben meghatározott méretű, fából készült zászlórúdra erősítve kell kitűzni. A zászlórúd nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.

Az árbóc

3. §.

(1) A középületek előtt a lobogó felvonásának céljára mellékletben meghatározott méretű, fából készült árboc állítható fel. Az árboc nyers színű, fehér vagy fehér alapon spirálisan lefutó nemzetiszínű csíkozású lehet.

(2) Gondoskodni kell az árbóc környezetének esztétikus és a lobogóhoz méltó kialakításáról, valamint az árboc és környezete folyamatos tisztán tartásáról, karbantartásáról.

Az ellenőrzés

4. §.

A zászló (lobogó) kitűzésére (felvonására) irányadó jogszabályi rendelkezések betartásának ellenőrzéséről a közterület-felügyelet, ahol pedig közterület-felügyelet nem működik, a jegyző gondoskodik.

Záró rendelkezések

5. §.

(1) Ez a rendelet 2000. augusztus 20. napján lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az egyes szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.28) kormányrendelet a következő címmel és 6/A §-sal egészül ki:
“A középületek fellobogózása szabályainak megsértése

6/A. § (1) Aki

a) a Magyar Köztársaság zászlójának (a továbbiakban zászló), illetve lobogójának (a továbbiakban: lobogó) kitűzésre (felvonására) vonatkozó külön jogszabályban előírt kötelezettségét nem teljesíti,

b) a zászló (lobogó), illetve a zászlórúd és a lobogó felvonására szolgáló árboc külön jogszabályban meghatározott méretére és más jellemzőire, tisztítására, cseréjére, valamint a gondozására (karbantartására) irányadó előírásokat megszegi százezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a jegyző hatáskörébe tartozik.”

(3) Az e rendelet hatálybalépésekor a középületek, illetve azok környezetének fellobogózására használt zászlók (lobogók) továbbá zászlórudak és a lobogó felvonására szolgáló árbocok e rendelet hatálybalépését követően is használhatók. A zászló (lobogó) cseréje, továbbá új árboc létesítése esetén azonban az e rendelet szerinti követelményeknek megfelelő zászló (lobogó) és zászlórúd beszerzéséről, illetőleg árboc állításáról kell gondoskodni.

A miniszterelnök helyett:
Dr. Pintér Sándor s.k.
Belügyminiszter

Melléklet a 132/2000. (VII.14.) Kormányrendelethez

1. Zászló- és a hozzá tartozó zászlórúd-méretek

Zászló Zászlórúd
1. 100 x 200 cm 2,5 m
2. 150 x 300 cm 3,5 m
3. 200 x 400 cm 4 m

2. Lobogó- és a hozzá tartozó árboc méretek

Lobogó Árboc
1. 100 x 200 cm 6 m
2. 150 x 300 cm 9 m
3. 200 x 400 cm 12 m

 

 

 

 

Impresszum

Üzemeltető:
3S Karakter Kft.

1087 Budapest. Osztály u. 16-18/D. 
Adószám: HU 23727964-2-42
KSH szám: 23727964-5811-113-01
Cégjegyzékszám: 01-09-975519
Kamara: BU 23727964
Duns szám: 36-683-059336-683-0593